Zarząd:

Prezes - Ireneusz Przybysz

Sekretarz - Szymon Topyło

Skarbnik - Agnieszka Przybysz

 

 

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący - Krzysztof Topyło

Z-ca przewodniczącego- Zbigniew Zając

Członek - Paweł Rogowski