Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Bełżycach powstał w styczniu 1963 r. W pierwszych latach członkowie wówczas Klubu Oficerów Rezerwy w powiecie bełżyckim skupiali się na organizacji powszechnej samoobrony, później na prowadzeniu szkolenia programowego obrony cywilnej przy współpracy z innymi organizacjami społecznymi. W 1976 r. ówczesny Prezes KOR mjr rez. Jan Kawa przekazał Januszowi Watrasowi i Antoniemu Kwiatkowskiemu - wtedy młodszym chorążym rezerwy dokumenty z poleceniem zorganizowania zebrania sprawozdawczo – wyborczego, na którym powierzono im  członkostwo w zarządzie klubu. W tym prawie półwiecznym okresie społecznej pracy na rzecz obronności kraju na szczególne podkreślenie zasługują wyniki drużyny strzeleckiej, która swoje pierwsze poważne sukcesy zaczęła osiągać już w latach siedemdziesiątych XX wieku. Pierwszy sukces to III miejsce w zawodach wojewódzkich LOK w 1979 r. w Puławach. Drużyna startowała w składzie: Minik Tadeusz, Pietraś Jan, Rząd Stanisław i Kwiatkowski Antoni. Natomiast w 1983 r. zespół w składzie Pieczykolan Jerzy, Kwiatkowski Antoni, Rząd Stanisław i Władysław Marcewicz zwyciężył w zawodach wojewódzkich zdobywając Puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego LOK w Lublinie. Na wspomnienie zasługują również wyniki indywidualne naszych członków. Dwóch naszych strzelców Kwiatkowski Antoni i Pieczykolan Jerzy reprezentowało województwo lubelskie w zawodach centralnych KOR.
Od 1994 roku Prezesem klubu był st. chor. rez. Janusz Watras. Druga połowa lat 90 oraz pierwsza dekada XXI wieku to pasmo sukcesów naszego klubu. Obecnie nasze drużyny strzeleckie to czołówka województwa lubelskiego. Posiadamy na swoim koncie dziesiątki pucharów Ministra Obrony Narodowej, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego LOK za zwycięstwa w zawodach drużynowych i indywidualnych biorąc udział we wszystkich zawodach strzeleckich rangi wojewódzkiej. Do czołowych zawodników należą Antoni Kwiatkowski, Jerzy Woźniak, Marek Peciak, Andrzej Ziemiński i Janusz Watras. Wielu członków klubu posiada klasy sędziowskie oraz uprawnienia  do prowadzenia strzelań z różnych rodzajów broni, co pozwala nam wychowywać kolejne już pokolenie młodych rezerwistów zamiłowanych do strzelectwa sportowego. To młode pokolenie to: Mirosław Woźnicki, Marcin Rząd, Rafał Kwiatkowski, Mateusz Kwiatkowski, Zbigniew Abramowicz, Ewa Abramowicz. Oni także  zbierają już laury sportowo-obronne.
W 2005 r. przy dużym zaangażowaniu członków KŻR oraz Dyrekcji i nauczycieli ZS Nr im. Jana Pawła II oddaliśmy do użytku magazyn broni i strzelnicę pneumatyczną, która pozwalała na systematyczne treningi młodzieży szkolnej jak również służyła członkom klubu. Uroczystość otwarcia strzelnicy zaszczycił wówczas swą obecnością Pan płk. Grzegorz Jarząbek - Prezes Ligi Brony Kraju oddając pierwsze strzały. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Drużyny młodzieżowe z Gimnazjum ZS Nr 1 zdobyły wiele czołowych lokat w wojewódzkich zawodach sportowo-obronnych jak: Szkolna Liga Strzelecka czy Mistrzostwa Województwa z broni pneumatycznej i kulowej. Drużyny młodzieżowe z Bełżyc wygrywały także zawody marynistyczne na szczeblu wojewódzkim pod nazwą „Polska leży nad Bałtykiem” reprezentując później województwo lubelskie na zawodach centralnych w Jastarni.
Podczas uroczystego zebrania członków KŻR z okazji 45-lecia klubu zrodziła się idea nadania sztandaru. Kolejnym etapem było podjęcie uchwały przez Zarząd klubu w sprawie nadania sztandaru i jej realizacja. Idea nadania sztandaru była dla Zarządu Klubu wyzwaniem, natomiast jego posiadanie napawało wszystkich członków dumą i stanowiło siłę napędową do ostatecznej realizacji zamierzenia.
Dnia 11 lutego 2011 roku - 48 lat od założenia Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligii Obrony Kraju w Bełżycach zorganizowana została uroczystość, w czasie której miało miejsce oficjalne przekazanie sztandaru organizacji. Godność matki chrzestnej sztandaru przyjęła Ewa Abramowicz, a ojca chrzestnego Ryszard Góra. Sztandar poświęcił ks. płk. Stanisław Obszyński kapelan LOK i ks. proboszcz Jarosław Orkiszewski. W czasie uroczystości wręczono zasłużonym działaczom złote, srebrne i brązowe odznaczenia.
Srebrnym Krzyżem Zasługi został odznaczony ówczesny prezes klubu Janusz Watras, a wybitny strzelec, uczestnik wielu zawodów na szczeblu ogólnopolskim Jerzy Pieczykolan odebrał Odznakę Honorową za wybitne zasługi dla LOK-u. Minister Obrony Narodowej przyznał srebrne medale za zasługi dla obronności kraju
4 członkom aktualnej drużyny strzeleckiej: Zbigniewowi Abramowiczowi, Jerzemu Woźniakowi, Mirosławowi Woźnickiemu i Markowi Peciakowi. Ponadto medale 60-lecia Ligi Obrony Kraju otrzymali: pierwszy prezes klubu Henryk Szymczyk, były prezes Tadeusz Minik, ówczesny burmistrz Bełżyc Ryszard Góra(2008-2018) oraz strzelec Andrzej Ziemiński. 17 innych członków odebrało złote medale za zasługi dla LOK-u.
 
Od 17 czerwca 2015 roku Prezesem klubu był st. chor. rez. Antoni Kwiatkowski. Od 6 marca 2020 r. Prezesem klubu jest Ireneusz Przybysz. Obecnie klub nasz liczy 50 członków i nadal się powiększa. To grupa wysoce zaangażowanych w działalność obronną i patriotyczną osób. Członkowie klubu to kobiety i mężczyźni reprezentujący różne środowiska społeczne i grupy zawodowe. Ale wszystkich łączy jedno – „pasja społecznej działalności”.